รับ City Tour ฟรี!! เมื่อเดินทางไปฮ่องกงกับ Cathay Pacific 3-7 คืน

บทความ > carousel > รับ City Tour ฟรี!! เมื่อเดินทางไปฮ่องกงกับ Cathay Pacific 3-7 คืน


สัมผัสฮ่องกงมากกว่าที่เคย

หากคุณเดินทางไปฮ่องกงกับ Cathay Pacific ตั้งแต่ 3 คืน ถึง 7 คืน เรามีทัวร์ฟรีให้คุณได้เลือกใช้บริการ เพื่อให้คุณรู้จักและสัมผัสฮ่องกงได้มากขึ้น

ช่วงเวลาซื้อบัตรโดยสาร: วันนี้ - 30 พ.ย. 2561

ช่วงเวลาเดินทาง: วันนี้ - 31 ธ.ค. 2561

 1. ข้อเสนอพิเศษนี้มีให้กับผู้โดยสารที่เดินทางโดยสายการบิน Cathay Pacific หรือ Cathay Dragon และพักค้างในฮ่องกงตั้งแต่ 3 ถึง 7 คืน โดยต้องซื้อบัตรโดยสารผ่านทางเว็บไซต์ https://www.ynotfly.com เท่านั้น
 2. ระยะเวลาโปรโมชั่น:
  ช่วงเวลาซื้อบัตรโดยสาร: วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2561
  ช่วงเวลาเดินทาง: วันนี้ - 31 ธันวาคม 2561
  อาจมีการยกเว้นการเดินทางในบางช่วง 
 3. หนึ่งสิทธิ์ต่อหนึ่งผู้โดยสารที่ได้รับสิทธิ์เท่านั้น
 4. ข้อเสนอแต่ละรายการสามารถใช้สิทธิ์ได้ครั้งเดียวเท่านั้น
 5. วิธีการแลกรับสิทธิ์ของแต่ละข้อเสนอแตกต่างกัน โปรดดูรายละเอียดวิธีการแลกรับสิทธิ์ของแต่ละผู้ให้บริการ
 6. ข้อเสนอพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยน โอน หรือแลกเป็นเงินสดได้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนอหรือส่วนลดอื่นๆ ได้
 7. ข้อมูลและรายละเอียดของข้อเสนอนี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยผู้ให้บริการแต่ละรายได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า โปรดติดต่อผู้ให้บริการแต่ละรายสำหรับข้อสงสัย การจอง การยืนยันการจอง หรือเงื่อนไขและข้อกำหนดทั้งหมด
 8. Cathay Pacific และ การท่องเที่ยวฮ่องกง มิได้เป็นผู้ให้บริการของสินค้าหรือบริการเหล่านี้ และไม่รับผิดชอบใดๆ ความเสียหายที่เกิดขึ้น รวมถึง การยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลงเวลา การปฏิเสธการให้บริการ
 9. ในกรณีที่มีข้อพิพาทใดๆ คำตัดสินของ Cathay Pacific, การท่องเที่ยวฮ่องกง และผู้ให้บริการ ถือเป็นอันสิ้นสุด
 10. ข้อมูลการจองของคุณจะถูกส่งไปยังผู้ให้บริการเพื่อจุดประสงค์เพื่อการจัดการบริการ ยืนยัน ตรวจสอบข้อมูล ของโปรแกรมข้อเสนอพิเศษนี้ 
 11. คุณสมบัติของผู้โดยสารที่ได้รับสิทธิ์ถูกกำหนดโดย Cathay Pacific, การท่องเที่ยวฮ่องกง และ/หรือ ผู้ร่วมให้บริการที่เกี่ยวข้อง
 12. การลงทะเบียนของผู้โดยสารคือการสมัครเพื่อรับสิทธิ์เท่านั้น มิได้เป็นการรับประกันใดๆ การตัดสินใจขั้นสุดท้ายขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ 
 13. Cathay Pacific จะส่งอีเมลตอบรับไปให้แก่ผู้โดยสารที่มีสิทธิ์ได้รับข้อเสนอนี้ ไปยังอีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ภายใน 2 วันทำการ 
 14. สำหรับทัวร์รถท่องเที่ยว 2 ชั้น ต้องทำการลงทะเบียนก่อนวันที่ต้องการร่วมรายการทัวร์อย่างน้อย 2 วันทำการ 
 15. สำหรับทัวร์ฮ่องกงดีลักซ์คอมโบ ทัวร์เที่ยวเขตเมืองเก่าฮ่องกง ทัวร์วิถีชีวิตและวัฒนธรรมเกาลูน  ต้องทำการลงทะเบียนก่อนวันที่ต้องการร่วมรายการทัวร์อย่างน้อย 4 วันทำการ 
 16. สำหรับทัวร์ฮ่องกงดีลักซ์คอมโบ ทัวร์เที่ยวเขตเมืองเก่าฮ่องกง ทัวร์วิถีชีวิตและวัฒนธรรมเกาลูน เราจะส่งข้อมูลการลงทะเบียนของท่านไปยังผู้ให้บริการที่เกียวข้อง ผู้ให้บริการนั้นๆ จะติดต่อคุณภายใน 3 วันทำการเพื่อจัดการการจองรายการทัวร์ การจองของคุณยังไม่สมบูรณ์จนกว่าคูรได้รับการยืนยันการจองจากผู้ให้บริการแล้ว 
 17. สำหรับทัวร์รถท่องเที่ยว 2 ชั้น จะไม่มีการยืนยันการจองจากผู้ให้บริการ เพียงนำอีเมลยืนยันจากทางสายการบินฯ ไปแสดงเท่านั้น 
 18. ข้อเสนอทั้งหมดขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้รับสิทธิ์ จำนวนสินค้า/บริการ เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ
 19. สิทธิ์และความรับผิดชอบระหว่างคุณกับผู้ให้บริการถูกกำกับโดยเงื่อนไขและข้อกำหนดของผู้ให้บริการ
 20. ข้อเสนอนี้ไม่สามารถใช้ได้กับบัตรโดยสารที่มีรหัสชั้นโดยสาร ‘X’, ‘T’, และ ‘U’.

เงื่อนไขและข้อกำหนดของผู้ให้บริการ

รถทัวร์ท่องเที่ยว 2 ชั้น Big Bus:

 1. ผู้ถือคูปองนี้ต้องแสดงคูปองที่พิมพ์มาแก่เจ้าหน้าที่ที่จุดบริการทุกแห่งของบริษัท Big Bus Tours เพื่อรับบัตรก่อนที่จะใช้บริการรถท่องเที่ยว 2 ชั้น
 2. คูปองนี้ไม่สามารถขอคืนเงินหรือแลกเป็นเงินสดได้
 3. ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคูปองที่มีการแก้ไขหรือชำรุดเสียหาย
 4. ในการณีที่มีข้อพิพาท การตัดสินในของบริษัท Big Bus Company (HK) Limited ถือเป็นที่สิ้นสุด
 5. โปรดทราบ: ไม่มีบัตรบริการท่องเที่ยวทุกประเภทรวมทั้งบัตรคลาสสิค ให้แก่เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีต้องซื้อบัตรแยกต่างหาก

ทัวร์ฮ่องกงดีลักซ์:

 1. การยืนยันรายการทัวร์ของคุณจะถูกส่งไปยังอีเมลที่คุณได้แจ้งไว้ 
 2. บัตรยืนยันอิเล็กทรอนิกส์จะถูกส่งไปยังอีเมลที่ได้แจ้งไว้ในข้อมูลการจอง
 3. เวลานัดรับแตกต่างกับสำหรับแต่ละโรงแรม ลูกค้าจะได้รับการแจ้งเวลานัดรับในอีเมลยืนยันการจอง 
 4. เวลาที่รถมารับอาจไม่ตรงกับเวลาที่แจ้งไว้เนื่องจากสภาพการจราจร 
 5. หากรายการทัวร์หรือมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการเดินทาง หรือรายการทัวร์ใช้ระยะเวลานานขึ้นเนื่องจากเหตุสุดวิสัย  ลูกค้าต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นและต้องชำระเงินทันที 
 6. การบริการขนส่งส่วนใหญ่ รวมถึงรถโค้ช ไม่ได้ติดตั้งทางขึ้น-ลงสำหรับเก้าอี้รถเข็น 
 7. หากมีการยกเลิกรายการทัวร์เนื่องจากเหตุสุดวิสัย เช่น สภสพอากาศไม่เอื้ออำนวย ผู้ให้บริการอาจเปลี่ยนแปลงเวลาสำหรับรายการทัวร์ได้ 
 8. ในกรณีที่มีข้อพิพาทใดๆ คำตัดสินของ Gray Line Tours of Hong Kong Limited ถือเป็นอันสิ้นสุด
 9. หากมีเหตุจำเป็น Gray Line Tours ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเส้นทาง รายการทัวร์ได้ 
 10. Gray Line Tours จะไม่รับผิดชอบต่อ การบาดเจ็บ ความเสียหาย ความสูญเสีย การถูกลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมต่างๆ การล่าช้าจากอุบัติเหตุ หรือสาเหตุอื่นๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัท 
 11. ไม่มีการคืนเงินสำหรับการจองที่ได้รับการยืนยันแล้ว ไม่ว่าในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการจอง หรือลูกค้าไม่มาร่วมรายการทัวร์ที่ได้จองไว้

ทัวร์เมืองเก่าฮ่องกง:

 1. ต้องทำการจองล่วงหน้าเท่านั้น โดยขึ้นอยู่กับที่ว่างและได้รับการยืนยันจากผู้ให้บริการ
 2. หากมีค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระ ผู้ใช้บริการต้องทำการชำระให้เรียบร้อยก่อนวันที่ที่จองรายการทัวร์อย่างน้อย 3 วัน
 3. ต้องแสดงเอกสารยืนยันจากสายการบินเพื่อขอรับข้อเสนิพิเศษนี้
 4. ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใดๆ ภายใน 3 วันก่อนถึงวันที่ที่จองรายการทัวร์ และจะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น 
 5. รายการทัวร์จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ จากสาเหตุของสภาพอากาศแปรปรวน พายุไต้ฝุ่น หรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด โดยจะคืนเงินสำหรับการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับรายการทัวร์ 
 6. ไม่มีการคืนเงินหากในกรณีผู้ร่วมรายการทัวร์ไม่มา
 7. การแลกรับรายการทัวร์สามารถทำได้ที่ HS Travel เคาน์เตอร์ A09 บริเวณโถงขาเข้า A ในสนามบินนานาชาติฮ่องกง เวลา 08.00 น. – 23.30 น.
 8. ในกรณีที่มีข้อพิพาทใดๆ การตัดสินของผู้ให้บริการถือเป็นอันสิ้นสุด

ทัวร์วิถีชีวิตและวัฒนธรรมเกาลูน:

การจองและการยืนยัน:

 1. การจองหรือสอบถามข้อมูลควรทำผ่านทางอีเมลหรือแฟ็กซ์
 2. รายการทัวร์และบริการรถรับส่งให้บริการเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
 3. โดยยปกติการจองรายการทัวร์จะได้รับการยืนยันกลับภายใน 2 วันทำการผ่านทางอีเมลหรือทางแฟ็กซ์
 4. หากการจองไม่สามารถยืนยันได้ในทันที ข้อมูลสถานะการจองจะถูกแจ้งในภายหลัง
 5. การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงการจองใดๆ ต้องทำก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 2 วันทำการ 

 

ความรับผิดชอบ:

 • นักท่องเที่ยวต้องรับผิดชอบต่อความเสี่ยงด้วยตนเองต่อความเสียหายหรือบาดเจ็บหรือความสูญเสียต่อรางกายและทรัพย์สิน
 • นักท่องเที่ยวยอมรับความรับผิดชอบทั้งหมดสำหรับความสูญเสีย/ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากกความล่าช้า การเจ็บป่วย สงคราม การถูกควบคุมตัว หรือภัยธรรมชาติ
 • บริษัท Jetway Express Ltd ไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย บาดเจ็บ อุบัติเหตุ ความเสียหาย ความล่าช้า หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจากสาเหตุใดๆ ในระหว่างรายการทัวร์
 • เราได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ที่จะทำให้ข้อมูลถูกต้องมากที่สุด อย่างไรก็ตาม ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

Relate Article

บทความที่เกี่ยวข้อง

  all